ČO POČÚVAM?
NOVÉ CD TÁBORA LEVITOV!

Nech vám prispeje k radostnému prežitiu Vianoc dlho-očakávané CDčko chvál z tábora Levitov.

Obsahuje 13 štúdiových nahrávok piesní z tábora, z toho 3 novinky. Naspievali ho deti z celého Slovenska (samozrejme nie všetky – ale pracujeme aj na tomto).

Často sa ľudia pýtajú na názov kapely. Nevieme ho povedať a asi to už po toľkých rokoch  tak ostane. Nemali sme ani názov ani obsadenie – všetko sa menilo podľa potreby. Boli sme viac združením a zapájali sme zámerne medzi seba nových chváličov z rôznych zborov a miest. Našou túžbou bolo a stále je šíriť chválu Pánovu a tiež šíriť zapojenie detí do nej bez predsudkov.

 

Objednať či vypočuť ukážky z CD môžete tu… Postupne pridáme aj spevník s akordami a video.

Pekný zážitok s Chválami tábora Levitov!

RODIČOM A DEŤOM
NOVÉ TERMÍNY NA ROK 2019 !

Milí priatelia a priaznivci, prajeme Vám pokojné prežitie Vianočných sviatkov a požehnaný Nový rok.

Spolu s tým Vám chceme oznámiť novinky.

Tábor Levitov bude v r. 2019 na novom mieste. Aj keď nám na ranči v Kráľovej Lehote bolo príjemne, našli sme nové priestory v r.z. Go Kľačno.

Na tomto mieste sme už v minulosti boli, takže miesto i okolie poznáme  a ponúka čisté a vynovené priestory s väčšou kapacitou. Dohodli sme tento rok 2 turnusy, ale celkovo prijmeme viac detí ako na 3 turnusoch v Kráľovej Lehote. To rozhodlo.

Letné termíny sú 1. turnus 14. – 20. júl a 2.turnus 21.-27.júl

Ide o posunutý termín oproti zvyčajnému, preto Vám to dávame do pozornosti. Nepodarilo na nám v prvých týždňoch júla nájsť miesto s väčšou kapacitou. Prosíme o pochopenie a podporu. Vašu priazeň nesklameme.

Ešte raz a zo srdca: pekné Vianoce!

Igor Rosa za vedenie tábora Levitov.

VEDÚCIM A SPOLUPRACOVNÍKOM –
ČO JE NOVÉ S NAMI

Milí vedúci a spolupracovníci. V tomto roku sme nezvolali stretnutie služobníkov. Snažíme sa premýšľať a pracovať na ohlásovaných zmenách nášho fungovania. Pripravujeme registráciu obč.združenia pre tábory, aby sme odbremenili od finančnej evidencie zbor Christiana, za čo im dlhodobo ďakujeme. Chceme položiť dobrý a praktický základ pre rozvíjajúcu službu deťom.

V novembri sme sa stretli v úzkom počte na seminári pre vedenie kresťanských táborov s Jimom Hammetom. Z našich sme tam boli s Lenkou Rosovou a Lenkou Pelechovou, Mekýšovi a Marinicovi s Duškom Mackom. Bol to veľmi povzbudzujúci a praktický čas, ktorý prinesie verím svoje ovocie už pri najbližšom stretnutí.

Vážne uvažujeme o znovuotvorení biblickej školy pre detských služobníkov. Mala by byť zameraná na prípravu táborových vedúcich s využitím aj pre zborovú besiedku alebo iných. Musíme zreorganizovať obsah aj štruktúru, aby to ladilo s aktuálnymi potrebami a napr. aj s tréningom mládeže na tábore. Radi by sme investovali do rastu a rozvoja osobného aj v zručnosti v službe našich vedúcich.

Nie každý ostane s nami v službe navždy. Ale aby to bolo pre neho užitočné a cenné obdobie na celý zvyšok života, to si zo srdca prajeme.

Na prvé mesiace v novom roku plánujeme oslovovať Vás, táborových vedúcich. Snažíme sa čím skôr otvoriť prihlasovanie vedúcich na webe. Je pre nás dôležité vedieť s kým môžeme počítať a pre vytvorenie čo najideálnejšieho obsadenia. Tiež je to určujúce pre tvorbu oddielov – tento rok počítame s ich väčším počtom. Môžeme vôbec? Po otvorení prihlasovania vedúcich dostanete mailom oznam.

Tiež budeme v januári kreovať pracovné tímy na oblasti tábora, ako sú levelisti, workshopy, support, chváliči, marketing, webová stránka a iné. Ak máte konkrétny záujem, dajte nám vedieť na prihláške alebo priamo na mailovej adrese tábora.

Za stretagicky rozhodujúce považujem vytvorenie organizačného vedenia táborov. Roky sa potkýňame vo všetkých oblastiach našej služby, lebo kľúčoví ľudia sme po uši zaangažovaní v rôznych oblastiach. Tak nám unikajú príležitosti a momenty, ktoré rozhodnú o kvalite služby aj pohode služobníkov. Ak chceme rásť, musíme zmeniť spôsoby, ktoré nestačia. Toto považujem za prvý krok. Oslovili sme niekoľko „produkčných“ tipov ľudí, ktorí poznajú tábory a sú praktickí, uvidíme či sa dokážu uvolniť pre vybudovanie dobrej rastúcej organizácie. Lebo aj to sme – nie len, ale aj. A nemôžeme kvôli vzácnosti toho, čo robíme, dovoliť si krívať ani na jednu nohu…

Celovíkendové stretnutie vedúcich pripravujeme v apríli. Dátum upresníme dodatočne, až budú dohodnuté priestory aj obsah. Bude to pre nás sviatok.

Kvôli komunikácii medzi vedúcimi Vás prosíme, aby ste sa prihlásili na odber táborového newslettera – prihlásenie na odber nie je zložité a uľahčíte nám výrazne komunikáciu. Musí byť intenzívnejšia.

Prosíme Vás o podporu a o modlitby. Výzvy sú väčšie ako naše sily. Ale Ten, ktorý je v nás je väčší ako to, čo je vo svete…

Zostávajte s nami, priatelia. Ďakujeme

Igor

Tréning pokračuje…

Som doma, pracujem, kosím záhradu, varíme marhuľový džem, chystáme sa na dovolenku… normálka týždeň. Minulý bol však veľmi výnimočný. Výnimočný aj vďaka partii mladých ľudí, bez ktorých by Tábor Levitov nebol tým pravým orechovým. Oddiel Zabulon – mládež, bol nie len pre mňa obrovským požehnaním. Ich nasadenie, kreativita, ochota vždy slúžiť prispela k úžasnej atmosfére na tábore. Mnoho, mnoho vecí by bez nich nebolo.

Mládež, váš tréning v Akadémii Levitov sa ale neskončil. Ten skutočný Boží tréning pokračuje aj doma, počas normálnych týždňov, počas školy, počas domácich prác, počas dní, keď ťa nikto nevidí alebo neocení… Tak ako Jozef v Egypte, nechajme sa Bohom premeniť pre Jeho zámery!

Mládež ďakujeme!

Miro Tóth

Ďakujeme vedúcim 1.turnusu

Milí priatelia,  všetci ktorí ste svojou službou  poskladali mozaiku krásneho  prvého turnusu.  Vaša námaha a obetavosť   priniesla svoje ovocie. Plné radosti a šťastia v detských očiach a srdciach.  Verím že sme spolu potešili  nášho Pána a o to nám ide.

Modlite sa prosím za druhý turnus. Čakajú nás nové výzvy a nové deti. Chceme aj tento turnus naplniť spoločný cieľ.  Získať deti pre Ježiša a pomôcť im byť novodobým Jozefom v ich generácii.

Ešte raz ďakujeme. Peter a Igor

1. turnus za nami

Včera sme sa rozlúčili s deťmi a mladými. Tesne po nasadnutí do autobusu sa spustil lejak. Ale radosť z tábora sa nerozmočila…
A aby pokračovala ďalej, pripájame fotky z minulého týždňa. Ďakujeme.

 

Sme v polčase…

Tábor Levitov je presne v polovici. Včera dozneli chvály, rozlúčili sa priatelia, vymenili sa adresy a sľuby, včera sme odovzdávali štafetu Božieho povolania k viere a láske vám všetkým a vy ho už máte u seba doma k rozdávaniu ďalej.

Upratujeme, robíme nové zoznamy, telefonujeme a dopisujeme, aby sme mohli už na obed privítať nové deti a nových vedúcich. Naplníme tábor hlasmi a pohybom, večer sa znovu rozozvučia chvály v novom obsadení a s novými chváličmi. Len adresát zostáva nezmenený. A bezrozmerný … tak ako nové CDčko, ktoré chystáme vydať v septembri. Ale nepredbiehajme, dnes je veľký deň. Vďaka.

TÁBOROVÝM VEDÚCIM

Priatelia, vitajte na novej stránke tábora a v novom ročníku tábora Levitov. Pripomíname si už 20 rokov našej spoločnej služby.

Každý táborový rok  je výnimočný. Prichádzajú nové deti,  a spolu s vami vedúcimi vytvoria neopakovateľnú atmosféru. Aj turnus od turnusu sa líši. Tento rok budú len dva.  Zaostali sme vo Vašom budovaní a povzbudzovaní  a tak nám na 3. turnus nezostávajú sily. Nesmie to byť za cenu vášho vyčerpania až vyhorenia.

Stretnutie Levitov v Lučatíne  dalo vedeniu tábora nové výzvy  a verím, že aj vy ste tam načerpali z Božieho Ducha silu a nadšenie na tento rok. Vám, ktorí ste nemohli prísť, ešte napíšeme o témach, ktoré sme spolu prebrali, neskôr. Chceme dôkladnejšie vybrať tímy služobníkov na každý turnus a oddiel, preto ďakujem všetkým ,ktorí ste reagovali na predbežné prihlasovanie.

Teraz je potrebné zaregistrovať sa aj cez web. Prosíme záujemcov o službu na tábore aby nás  kontaktovali. V Bratislave na 9.júna chystáme stretnutie vedúcich. O aktualitách a obsadení oddielov budeme tých čo sú prihlásení, priebežne informovať.

Vo vzduch a medzi deťmi  to už vrie. Nezaostávajme za deťmi,  modlime sa, aby v  našich srdciach horelo nadšenie pre prácu s deťmi. Láska Ježiša Krista je pre nás zdrojom do každej služby.

Milí spolupracovníci, robíme nádherné Božie dielo, tešíme sa na čas strávený s Vami.

Peter a Silvia

SÚ VOĽNÉ MIESTA?

Milé deti a milí rodičia. Píše sa mi to ťažko, ale tento rok otvárame iba dva turnusy. Znamená to, že neuspokojíme všetkých záujemcov … dokonca ani tých, ktorí boli minulé leto na tábore. Nestačia nám sily, aj keď túžime naplniť celé leto tábormi.

Nechceme zháňať neznámych animátorov, to nie je naša cesta. Od začiatku pracujeme len s vedúcimi, ktorých poznáme, ktorých sme vychovali k službe. Veríme, že aj toto je faktorom ktorý pôsobí to, čo hľadáte. Rastom nových vedúcich narastie počet detí prijatých do tábora Levitov… Preto sa potrebujeme tento rok stiahnuť a zreorganizovať našu službu vedúcim.

Kvôli obmedzenej kapacite tentoraz  uprednostníme deti z poriadajúcich zborov. Pochopte nás správne, tieto zbory nesú dlhé roky bremeno za tábory, vysielajú vedúcich a služobníkov, nemôžeme ich deti odmietnuť. Zvyšné miesta zaplníme podľa možností a prihlášok.

Prosíme o porozumenie, ak vašej žiadosti tento rok nevyhovieme. Každá prihláška je pre nás dôležitá – je výzvou aj  záväzkom, kvôli ktorému budeme ešte viac pracovať na rozvíjaní a raste vedúcich.

Je nám cťou spolupracovať s vami na požehnaní a rozvoji tejto generácie. Ďakujeme za dôveru.

igor rosa, za vedenie Tábora Levitov.      11.apríl 2018

PS: V prípade potreby mi môžete písať na igor.levitov@gmail.com