Tábor levitov SK

Tábor pro jedinečné deti a s plnou verziou evanjelia

táborový kalendár

 • 10
  JÚN
  Kmeň Levitov
  Stretnutie táborových vedúcich
  09-17.00 hod BA, Bagarova 20
 • 01
  júl
  tábor Levitov
  1. TURNUS
  1. - 7. júla 2017
 • 08
  júl
  tábor Levitov
  2. TURNUS
  8. - 14. júla 2017
 • 15
  júl
  tábor Levitov
  3. TURNUS
  15. - 21. júla 2017
 

kto sme

Detská služba LEVITOV (Christiana) – spája detských služobníkov z rôznych cirkví a spoločenstiev Slovenska. Spolupracujeme pri letných táboroch viac ako 15 rokov. Postupne sme uvideli, že tábory sú ohnivkom v reťazi celoročnej služby, ktorú z milosti Pánovej tvoríme.

Tábory LEVITOV organizujeme už viac ako 15 rokov. Z malého tábora vyrástla služba, ktorá každé leto prijme viac ako 200 detí z celého Slovenska. Deti sa nám vracajú a záujem vďaka Bohu rastie.

Vychovávame súčasne nových vedúcich, vďaka čomu môžeme stále rozširovať ponuku služby deťom. Spolupracujeme s viacerými zbormi, usilujeme o to, aby skúsenosť z tábora prebudila duchovný život detí a cez to posilnila a premenila nedeľnú besiedku v zboroch.

Naše tábory sú žatvou celoročnej práce besiedkárov. Preto nám záleží na naväzovaní spolupráce a pokračovaní.

Na začiatku všetkého bola služba detskej misionárky a učiteľky Jeanette McKee (CFNI), Letnice medzi deťmi na tábore, návšteva v Metro Ministries v Brooklyne a konferencia detskej služby v roku 2000 v Bratislave. Naša zborová besiedka sa premenila a rozšírila svoje povzbudenie medzi ďalšie zbory.

Dnes okrem tábora Levitov organizujeme aj biblickú školu LEVITOV pre detských služobníkov. Je to stretnutie 4x do roka na celú sobotu s úlohami na doma, v troch ročníkoch.

Pre mládež je určený Youth in Houf – stretnutie mladých ľudí z tábora a zo spolupracujúcich zborov. Zvolávame ho 2x do roka, rovnako ako kmeň Levitov – čo je sústredenie táborových vedúcich.

Poriadame konferencie a semináre s cieľom povzbudzovať a rozvíjať službu cirkvi deťom v Duchu Svätom. Chodíme na pozvanie pomáhať do zborov rozbiehať prácu v besiedke, radi slúžime deťom na spoločných podujatiach atď.

Od r. 2007 prevádzkujeme detské kresťanské centrum DKC Ako doma v Bratislave.

 

Hlavnými vedúcimi tábora LEVITOV sú

vedúci tábora – Peter Mekýš (SK Radostné srdce, Partizánske)
vedúci zhromaždení – Igor Rosa (Christiana SK, Bratislava)
vedúci levelov – Martin Macík (Liptovský Hrádok)