Tábor levitov SK

Tábor pro jedinečné deti a s plnou verziou evanjelia

táborový kalendár

 • 10
  JÚN
  Kmeň Levitov
  Stretnutie táborových vedúcich
  09-17.00 hod BA, Bagarova 20
 • 01
  júl
  tábor Levitov
  1. TURNUS
  1. - 7. júla 2017
 • 08
  júl
  tábor Levitov
  2. TURNUS
  8. - 14. júla 2017
 • 15
  júl
  tábor Levitov
  3. TURNUS
  15. - 21. júla 2017
 

pre deti

SKOR NEŽ VYPLNÍTE PRIHLÁŠKU, INFORMUJTE SA, PROSÍM, ČI JE EŠTE VOĽNÉ MIESTO PRE VAŠE DIEŤA/DETÍ. NAPÍŠTE NA MAILOVÚ ADRESU: tabor.levitov@christiana.sk. ĎAKUJEME.

Prosím, zadajte úplné údaje, pomôžete tak rýchlemu spracovaniu registrácie. Jednotlivé polia v prihláške sú obmedzené na 100 znakov. Ak chcete napísať dlhšiu správu, pošlite ju mailom. Prečítajte si najprv INFORMÁCIE-pre rok 2017 na stránke. Je tam uvedená cena za tábor, doprava na tábor a iné potrebné informácie. Na konci článku je na stiahnutie Doporučený zoznam veci do tábora.

PRIHLASUJEM DIEŤA NA TURNUS:

 1.turnus 01.-07.júl 2017 2.turnus 08.-14.júl 2017 3.turnus 15.-21.júl 2017

Dieťa je možné prihlásiť iba na jeden turnus.

ÚDAJE DIEŤAŤA

MENO A PRIEZVISKO

ULICA

PSČ

MESTO

RODNÉ ČÍSLO

DÁTUM NARODENIA

CIRKEV (ZBOR) - (ak nie je, nechajte prázdne políčko)

DOPRAVA VLAKOM Z BRATISLAVY
Prosím, prečítajte si pozorne info o doprave vlakom a v prípade záujmu sa ďalej riaďte podľa tohto článku. Tu: VLAK.
Mám záujem o dopravu:
 Áno Nie

DOPRAVA VLAKOM POZNÁMKY (napr. mesto ak je iné ako Bratislava. Ak žiadne nie sú, nechajte prázdne políčko)
POZOR: maximálna dĺžka správy 100 znakov vrátane medzier.

ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY DIEŤAŤA , prípadne s tým súvisiaca špeciálna strava (ak žiadne nie sú, napíšte slovo NIE)
POZOR: maximálna dĺžka správy 100 znakov vrátane medzier.

LIEKY, ktoré dieťa užíva (ak žiadne nie sú, napíšte slovo NIE)
POZOR: maximálna dĺžka správy 100 znakov vrátane medzier.

INÉ DôLEŽITÉ INFORMÁCIE ALEBO POZNÁMKY (ak žiadne nie sú, nechajte prosím prázdne políčko)
POZOR: maximálna dĺžka správy 100 znakov vrátane medzier.

ÚDAJE RODIČA (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU)

MENO A PRIEZVISKO

TELEFÓN/MOBIL

EMAIL

ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK. Ak potrebujete, môžete požiadať o súrodenecký príspevok pre každé dieťa. Napíšte sumu 12. Ak žiadate vyšší príspevok na dieťa ako 12€, uveďte sumu. Ak nežiadate, nechajte prázdne políčko. Podmienky poskytnutia príspevku sú v článku Príspevok na dieťa

POTVRDENIE O ZDRAVOTNEJ SPOSOBILOSTI OD LEKÁRA (nie staršie ako 1mesiac), ZDRAVOTNÉ PREHLÁSENIE OD RODIČA (ZÁK.ZÁSTUPCU) (nie staršie ako 1 deň) A KÓPIU KARTY POISTENCA ODOVZDAJTE PRI NÁSTUPE DIEŤAŤA DO TÁBORA

Stiahnite si formulár Potvrdenie od lekára
Stiahnite si formulár  Zdravotné prehlásenie od rodiča (zák.zástupcu)

Dávam súhlas s použitím fotografii alebo video záberov môjho dieťaťa počas tábora pre účely tábora Levitov (web stránka, prezentácia detskej služby, hudobné CD alebo DVD atď.)
 Áno Nie

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Som oboznamený a súhlasím s kresťanským zameraním tábora a poskytujem dobrovoľne svoj výslovný súhlas pre SK Christiana na správu, spracovanie a evidenciu mojich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa s tým, že tieto údaje budú spracované pre účely databázy účastníkov Tábora Levitov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.
Súhlas sa dáva na dobu neurčitú a môžem ho v súlade s § 20 ods. 3 cit. zákona kedykoľvek písomne odvolať.

Vpísaním svojho mena potvrdzujem súhlas s vyššie uvedeným vyhlásením. Zároveň potvrdzujem, že som si prečítal/a článok na stránke-Informácie-pre rok 2017.

Meno Priezvisko pre súhlas

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám MUSÍ PRÍSŤ potvrdzujúci mail na Vami uvedenú mailovú adresu o tom, že sme Vašu prihlášku dostali. Tento mail má informatívny charakter. V prípade, že Vám nepríde, kontaktujte nás. Potvrdenie o prijatí dieťaťa do tábora dostanete od nás neskôr. Prosíme o Vašu trpezlivosť.