Tábor levitov SK

Tábor pro jedinečné deti a s plnou verziou evanjelia

táborový kalendár

 • 10
  JÚN
  Kmeň Levitov
  Stretnutie táborových vedúcich
  09-17.00 hod BA, Bagarova 20
 • 01
  júl
  tábor Levitov
  1. TURNUS
  1. - 7. júla 2017
 • 08
  júl
  tábor Levitov
  2. TURNUS
  8. - 14. júla 2017
 • 15
  júl
  tábor Levitov
  3. TURNUS
  15. - 21. júla 2017
 

pre mládež

Prosím, zadaj úplné údaje, pomôžeš tak rýchlemu spracovaniu registrácie. Jednotlivé polia v prihláške sú obmedzené na 100 znakov. Ak chceš napísať dlhšiu správu, pošli ju mailom.

TERMÍN:

 1.turnus 01.-07.júl 2017 2.turnus 08.-14.júl 2017

CENA TÁBORA:
129€ + cena za dopravu, ak si sa prihlásil.Táto cena platí, ak zaplatíš za tábor do 15.júna
139€ + cena za dopravu, ak si sa prihlásil. Táto cena platí, ak zaplatíš za tábor po 15.júne

Sumu za tábor pošli na účet č. SK38 1100 0000 0026 6947 5031 s variabilným symbolom a menom
1101 - 1.turnus
1102 - 2.turnus

MENO A PRIEZVISKO

ULICA

PSČ

MESTO

RODNÉ ČíSLO

DÁTUM NARODENIA

MôJ ZBOR (ak existuje)

EMAIL

TELEFÓN/MOBIL

DOPRAVA VLAKOM Z BRATISLAVY Prosím, prečítaj si pozorne info o doprave vlakom a v prípade záujmu sa ďalej riaď podľa tohto článku. Tu : VLAK.
študenti s preukazom na bezplatnú prepravu - 12€
študenti bez preukazu - 26€
neštudenti - 39€
Sumu za dopravu treba uhradiť spolu so sumou za tábor.
Mám záujem o dopravu:
 Áno Nie

DOPRAVA VLAKOM POZNÁMKY (napr. mesto ak je iné ako Bratislava. Ak žiadne nie sú, nechajte prázdne políčko)
Max. dĺžka správy 100 znakov.

ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY, prípadne s tým súvisiaca špeciálna strava (ak žiadne nie sú, napíš NIE )
Max. dĺžka správy 100 znakov.

LIEKY, KTORÉ UŽÍVAM (ak žiadne nie sú, napíš NIE )
Max. dĺžka správy 100 znakov.

INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE (ak žiadne nie sú, nechaj prázdne políčko)
Max. dĺžka správy 100 znakov.

Osvedčení mládežníci môžu slúžiť na ďalšom turnuse v oddieloch pri deťoch. Ďalší turnus hradí každému Tábor Levitov zo zbierok kampane pred táborom. Vyhradzujeme si právo rozhodnúť, kto na ďalšom turnuse zostane. Neplatí to pre tých, ktorí idú do mládeže prvýkrát.

MÁM ZÁUJEM OSTAŤ NA ĎALŠOM TURNUSE:
 2.turnus 08.-14.júl 2017 3.turnus 15.-21.júl 2017 Denný METROKLUB tábor v Hlohovci 24.-28.júl 2017 nemám záujem

Ak potrebuješ sponzorovať pobyt, uveď potrebnú sumu alebo nechaj prázdne políčko.

POTREBUJEM SPONZORING (€)

AK SI V DEŇ NÁSTUPU DO TÁBORA NEDOVŔŠIL/A 18 ROKOV, MUSÍŠ PRINIESŤ POTVRDENIE O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI OD LEKÁRA (nie staršie ako 1 mesiac), ZDRAVOTNÉ PREHLÁSENIE OD RODIČA (ZÁK.ZÁSTUPCU - nie staršie ako 1 deň) A KÓPIU KARTY POISTENCA.

Viac info tu: POTVRDENIA

Stiahni si formulár Potvrdenie od lekára
Stiahni si formulár Zdravotné prehlásenie od rodiča (zák.zástupcu)

Dávam súhlas s použitím fotografii alebo video záberov môjho dieťaťa počas tábora pre účely tábora Levitov (web stránka, prezentácia detskej služby, hudobné CD alebo DVD atď.)
 Áno Nie

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Som si vedomý a súhlasím s kresťanským zameraním tábora a poskytujem dobrovoľne svoj výslovný súhlas pre SK Christiana na správu, spracovanie a evidenciu mojich osobných údajov s tým, že tieto údaje budú spracované pre účely databázy účastníkov Tábora Levitov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.
Súhlas sa dáva na dobu neurčitú a môžem ho v súlade s § 20 ods. 3 cit. zákona kedykoľvek písomne odvolať.

Vpísaním svojho mena potvrdzujem súhlas s vyššie uvedeným vyhlásením.

Meno Priezvisko pre súhlas (do 18 rokov podpisuje rodič)

EMAIL RODIČA (IBA ak nemáš 18 rokov)

TELEFONICKÝ KONTAKT RODIČA (IBA ak nemáš 18 rokov)

Po úspešnom odoslaní prihlášky ti príde správa na uvedenú mailovú adresu o tom, že sme prihlášku dostali. V prípade, že ti tento mail nepríde, kontaktuj nás. Obratom ti pošleme dotazník. Záväzne si prihlásený až po potvrdení zaradenia.