Tábor levitov SK

Tábor pro jedinečné deti a s plnou verziou evanjelia

táborový kalendár

 • 10
  JÚN
  Kmeň Levitov
  Stretnutie táborových vedúcich
  09-17.00 hod BA, Bagarova 20
 • 01
  júl
  tábor Levitov
  1. TURNUS
  1. - 7. júla 2017
 • 08
  júl
  tábor Levitov
  2. TURNUS
  8. - 14. júla 2017
 • 15
  júl
  tábor Levitov
  3. TURNUS
  15. - 21. júla 2017
 

pre vedúcich

Prosím, zadaj úplné údaje, pomôžeš tak rýchlemu spracovaniu registrácie.

Prihlasujem sa na turnus:

 1.turnus 01.-07.júl 2.turnus 08.-14.júl 3.turnus 15.-21.júl

POZNÁMKA (daj nám vedieť ak môžeš zostať na 2 turnusoch alebo je ti jedno, na ktorý ťa zaradíme)

CENA TÁBORA PRE VEDÚCEHO
80€ + cena za dopravu, ak si sa prihlásil.Táto cena platí, ak zaplatíš za tábor do 15.júna.
90€ + cena za dopravu, ak si sa prihlásil.Táto cena platí, ak zaplatíš za tábor po 15.júne.

Sumu treba uhradiť na účet č. SK38 1100 0000 0026 6947 5031 s variabilným symbolom podľa turnusu a s uvedením mena:
1101 pre 1.turnus,
1102 pre 2.turnus,
1103 pre 3.turnus

Kontaktné a osobné údaje

MENO A PRIEZVISKO

ULICA

PSČ

MESTO

RODNÉ ČÍSLO

DÁTUM NARODENIA

MôJ ZBOR

DOPRAVA VLAKOM Z BRATISLAVY
Cena dopravy pre študentov, ktorí majú vybavený preukaz na bezplatnú prepravu je 12€.
Cena pre študentov, ktorí nemajú vybavený preukaz na bezplatnú prepravu je 26€ a cena pre neštudentov je 39€
Suma za dopravu nie je započítaná do platby za tábor. Uhraď ju spolu so sumou za tábor.
Mám záujem o dopravu:
 Áno Nie

DOPRAVA VLAKOM POZNÁMKY (napr. mesto, ak je iné ako Bratislava. Ak žiadne nie sú, nechajte prázdne políčko)
POZOR: maximálna dĺžka správy 100 znakov vrátane medzier.

INÉ DôLEŹITÉ INFORMÁCIE (ak žiadne nie sú, nechaj prázdne políčko):
POZOR: maximálna dĺžka správy 100 znakov vrátane medzier

EMAIL

TELEFÓN/MOBIL

RODINNÝ STAV
 ženatý-vydatá slobodný-slobodná

DETI
 áno nie

ZAMESTNANIE/ŠKOLA

HLÁSIM SA AKO
 vedúci v oddieli workshopy levely podporný tím

Konkrétny popis aktivity pre podporný tím

VEKOVÁ SKUPINA, ktorej sa chcem najradšej venovať (iba v prípade vedúceho v oddieli)

 7-8 9-10 11-12 13-15

 chlapci dievčatá

Ak potrebuješ sponzorovať pobyt, uveď potrebnú sumu. Budeme sa snažiť v zbierkach predtáborovej kampane získať prostriedky aj pre teba a budeme ťa ďalej informovať osobitne.

POTREBUJEM SPONZORING(€)

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Som si vedomý a súhlasím s kresťanským zameraním tábora a poskytujem dobrovoľne svoj výslovný súhlas pre SK Christiana na správu, spracovanie a evidenciu mojich osobných údajov s tým, že tieto údaje budú spracované pre účely databázy účastníkov Tábora Levitov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.
Súhlas sa dáva na dobu neurčitú a môžem ho v súlade s § 20 ods. 3 cit. zákona kedykoľvek písomne odvolať.

Vpísaním svojho mena potvrdzujem súhlas s vyššie uvedeným vyhlásením.

Meno Priezvisko pre súhlas

Ak sa hlásiš na tábor Levitov prvý krát alebo po viac ako 3 rokoch, vyplň DOTAZNÍK VEDÚCEHO a pošli mailom na adresu: peter.mekys@christiana.sk. (stiahni tu).

Po úspešnom odoslaní prihlášky ti príde správa na uvedenú mailovú adresu o tom, že sme prihlášku dostali. V prípade, že ti tento mail nepríde, kontaktuj nás