Dar, ktorý nič nestojí

Drahí podporovatelia, priatelia, rodičia a vedúci aj tento rok Vám ponúkame možnosť byť opäť spolutvorcami tábora Levitov.

Dar, ktorý nič nestojí!

Náš štát ponúka možnosť darovať 2% z daní organizáciám, ktoré sú plné oddaných dobrovoľníkov, odvážnych nápadov a veľkých ideí. Vaše peniaze môžu nájsť vďačného prijímateľa, alebo prepadnúť a nepriniesť žiaden prospech.
Aj pár klikov môže zmeniť mnohé detské životy.
Buďte aj Vy zmenou a začnite kliknutím tu na:

Formulár pre zamestnancov

Formulár pre živnostníkov

 

Údaje o nás, na poukázanie 2%

Spoločensktvo kresťanov Christiana
Červeňákova 5, 841 01, Bratislava
Právna forma – občianske združenie
IČO 31752012

Prípadne nám môžete poslať dar na účet
SK44 1100 0000 0029 4806 9108

Ako využijeme vaše 2% ?

– deťom zo sociálne slabších rodín sponzorujeme pobyt na tábore
– viacpočetným rodinám pomáhame znížiť náklady súrodeneckou zľavou
– čiastočne hradíme náklady na pobyt vedúcim a dobrovoľníkom
– zlepšujeme materiálové vybavenie tábora
– podporíme vydanie CD s chválami z Tábora Levitov

Tábor Levitov ponúka deťom výnimočný program zameraný na budovanie a rozvíjanie po fyzickej, sociálnej i duchovnej stránke.
Pozrite si ako to vyzeralo minulý rok a začnime sa už teraz tešiť na ten prichádzajúci.

 

Ďakujeme!