Dar, ktorý nič nestojí – daruj 2%

Drahí podporovatelia, priatelia, rodičia a vedúci aj tento rok Vás prosíme o pomoc pre deti na tábore Levitov.

Náš štát ponúka možnosť darovať 2% z daní organizáciám, ktoré sú plné oddaných dobrovoľníkov, odvážnych nápadov a veľkých ideí. Vaše peniaze môžu nájsť vďačného prijímateľa, alebo prepadnúť a nepriniesť žiaden prospech. Aj pár klikov môže zmeniť mnohé detské životy.

Buďte aj Vy zmenou a začnite kliknutím tu na:

 

Údaje o nás na poukázanie 2%

Spoločensktvo kresťanov Christiana
Červeňákova 5, 841 01, Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 31752012

Prípadne nám môžete poslať dar na účet
SK44 1100 0000 0029 4806 9108
Ďakujeme!

Ako využijeme Vaše 2%

  • deťom zo sociálne slabších rodín sponzorujeme pobyt na tábore
  • viacpočetným rodinám pomáhame znížiť náklady súrodeneckou zľavou
  • čiastočne hradíme náklady na pobyt vedúcim a dobrovoľníkom
  • zlepšujeme materiálové vybavenie tábora
  • podporíme vydanie CD s chválami z Tábora Levitov

Tábor Levitov ponúka deťom výnimočný program zameraný na budovanie a rozvíjanie po fyzickej, sociálnej i duchovnej stránke. Pozrite si ako to vyzeralo minulý rok a začnime sa už teraz tešiť na ten prichádzajúci.

 

Ďakujeme!