Vďaka pár klikom naberieme na sile – zbierame 2%

Drahí podporovatelia, priatelia, rodičia a vedúci aj tento rok zbierame 2% pre Detskú službu Levitov.

Minulé leto sa nám napriek nepriaznivej situácii podarilo Tábor zorganizovať. Stal sa putovným a denným, a tak mohol povzbudiť deti v 3 mestách naprieč celým Slovenskom. Keď nemohli deti na tábor prišiel tábor k nim.

Aký bude toto leto nevieme, ale už teraz vymýšľame cesty a spôsoby ako v našej službe pokračovať aj cez pandémiu.

Údaje o nás na poukázanie 2%

Spoločensktvo kresťanov Radostné srdce Partizánske
Dukelská 821/4, 958 01, Partizánske
Právna forma: občianske združenie
IČO: 34056262

Akýkoľvek iný finančný dar môžete poslať na účet:

SK46 0200 0000 0012 9287 5259

Ďakujeme!

Ako využívame Vaše 2%

  • deťom zo sociálne slabších rodín sponzorujeme pobyt na tábore
  • viacpočetným rodinám pomáhame znížiť náklady súrodeneckou zľavou
  • čiastočne hradíme náklady na pobyt vedúcim a dobrovoľníkom
  • zlepšujeme materiálové vybavenie tábora
  • podporujeme vydanie CD s chválami z Tábora Levitov

Tábor Levitov ponúka deťom a mladým výnimočný program zameraný na budovanie a rozvíjanie po fyzickej, sociálnej i duchovnej stránke. Na Facebooku Detskej služby Levitov si môžete pozrieť ako vyzeral ten minuloročný. 🙂