Vďaka pár klikom naberieme na sile – zbierame 2%

Drahí podporovatelia, priatelia, rodičia a vedúci aj tento rok zbierame 2% pre Detskú službu Levitov.

Minulé leto sa nám napriek nepriaznivej situácii podarilo Tábor zorganizovať. Stal sa putovným a denným, a tak mohol povzbudiť deti v 3 mestách naprieč celým Slovenskom. Keď nemohli deti na tábor prišiel tábor k nim.

Aký bude toto leto nevieme, ale už teraz vymýšľame cesty a spôsoby ako v našej službe pokračovať aj cez pandémiu.

Údaje o nás na poukázanie 2%

Spoločensktvo kresťanov Radostné srdce Partizánske
Dukelská 821/4, 958 01, Partizánske
Právna forma: občianske združenie
IČO: 34056262

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ postup je nasledovný:

 • Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 • Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť: 

Spoločensktvo kresťanov Radostné srdce Partizánske
Dukelská 821/4, 958 01, Partizánske
Právna forma: občianske združenie
IČO: 34056262

 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Akýkoľvek iný finančný dar môžete poslať na účet:

SK44 1100 0000 0029 4806 9108

Ďakujeme!

Ako využívame Vaše 2%

 • deťom zo sociálne slabších rodín sponzorujeme pobyt na tábore
 • viacpočetným rodinám pomáhame znížiť náklady súrodeneckou zľavou
 • čiastočne hradíme náklady na pobyt vedúcim a dobrovoľníkom
 • zlepšujeme materiálové vybavenie tábora
 • podporujeme vydanie CD s chválami z Tábora Levitov

Tábor Levitov ponúka deťom a mladým výnimočný program zameraný na budovanie a rozvíjanie po fyzickej, sociálnej i duchovnej stránke. Na Facebooku Detskej služby Levitov si môžete pozrieť ako vyzeral ten minuloročný. 🙂