VEDÚCIM A SPOLUPRACOVNÍKOM –
ČO JE NOVÉ S NAMI

Milí vedúci a spolupracovníci. V tomto roku sme nezvolali stretnutie služobníkov. Snažíme sa premýšľať a pracovať na ohlásovaných zmenách nášho fungovania. Pripravujeme registráciu obč.združenia pre tábory, aby sme odbremenili od finančnej evidencie zbor Christiana, za čo im dlhodobo ďakujeme. Chceme položiť dobrý a praktický základ pre rozvíjajúcu službu deťom.

V novembri sme sa stretli v úzkom počte na seminári pre vedenie kresťanských táborov s Jimom Hammetom. Z našich sme tam boli s Lenkou Rosovou a Lenkou Pelechovou, Mekýšovi a Marinicovi s Duškom Mackom. Bol to veľmi povzbudzujúci a praktický čas, ktorý prinesie verím svoje ovocie už pri najbližšom stretnutí.

Vážne uvažujeme o znovuotvorení biblickej školy pre detských služobníkov. Mala by byť zameraná na prípravu táborových vedúcich s využitím aj pre zborovú besiedku alebo iných. Musíme zreorganizovať obsah aj štruktúru, aby to ladilo s aktuálnymi potrebami a napr. aj s tréningom mládeže na tábore. Radi by sme investovali do rastu a rozvoja osobného aj v zručnosti v službe našich vedúcich.

Nie každý ostane s nami v službe navždy. Ale aby to bolo pre neho užitočné a cenné obdobie na celý zvyšok života, to si zo srdca prajeme.

Na prvé mesiace v novom roku plánujeme oslovovať Vás, táborových vedúcich. Snažíme sa čím skôr otvoriť prihlasovanie vedúcich na webe. Je pre nás dôležité vedieť s kým môžeme počítať a pre vytvorenie čo najideálnejšieho obsadenia. Tiež je to určujúce pre tvorbu oddielov – tento rok počítame s ich väčším počtom. Môžeme vôbec? Po otvorení prihlasovania vedúcich dostanete mailom oznam.

Tiež budeme v januári kreovať pracovné tímy na oblasti tábora, ako sú levelisti, workshopy, support, chváliči, marketing, webová stránka a iné. Ak máte konkrétny záujem, dajte nám vedieť na prihláške alebo priamo na mailovej adrese tábora.

Za stretagicky rozhodujúce považujem vytvorenie organizačného vedenia táborov. Roky sa potkýňame vo všetkých oblastiach našej služby, lebo kľúčoví ľudia sme po uši zaangažovaní v rôznych oblastiach. Tak nám unikajú príležitosti a momenty, ktoré rozhodnú o kvalite služby aj pohode služobníkov. Ak chceme rásť, musíme zmeniť spôsoby, ktoré nestačia. Toto považujem za prvý krok. Oslovili sme niekoľko „produkčných“ tipov ľudí, ktorí poznajú tábory a sú praktickí, uvidíme či sa dokážu uvolniť pre vybudovanie dobrej rastúcej organizácie. Lebo aj to sme – nie len, ale aj. A nemôžeme kvôli vzácnosti toho, čo robíme, dovoliť si krívať ani na jednu nohu…

Celovíkendové stretnutie vedúcich pripravujeme v apríli. Dátum upresníme dodatočne, až budú dohodnuté priestory aj obsah. Bude to pre nás sviatok.

Kvôli komunikácii medzi vedúcimi Vás prosíme, aby ste sa prihlásili na odber táborového newslettera – prihlásenie na odber nie je zložité a uľahčíte nám výrazne komunikáciu. Musí byť intenzívnejšia.

Prosíme Vás o podporu a o modlitby. Výzvy sú väčšie ako naše sily. Ale Ten, ktorý je v nás je väčší ako to, čo je vo svete…

Zostávajte s nami, priatelia. Ďakujeme

Igor