Venuj 2% z dane Táboru Levitov

Milí priatelia, podporovatelia, rodičia a vedúci,

je tu daňové obdobie a my Vás opäť chceme poprosiť o pomoc.

Čo sú 2% zo 100 ? Pre nás veľa. 

Aj vďaka Vašim 2% z daní môžeme nie len pokračovať v službe, ale hlavne rásť. 

Darujte ich aj tento rok Táboru Levitov.
Na odkaze nižšie nájdete jednoduchý postup a všetky potrebné informácie.


Ako využívame Vaše 2%

deťom zo sociálne slabších rodín sponzorujeme pobyt na tábore
viacpočetným rodinám pomáhame znížiť náklady súrodeneckou zľavou
čiastočne hradíme náklady na pobyt vedúcim a dobrovoľníkom
zlepšujeme materiálové vybavenie tábora
podporujeme neformálne vzdelávanie mladých, dobrovoľníkov a vedúcich


Tábor Levitov ponúka deťom a mladým výnimočný program zameraný na budovanie a rozvíjanie po fyzickej, sociálnej i duchovnej stránke.

Na Facebooku Detskej služby Levitov si môžete pozrieť ako vyzeral ten minuloročný. 🙂

Akýkoľvek iný finančný dar môžete poslať na účet: 

SK44 1100 0000 0029 4806 9108

Chcem podporiť

Každý dar nám pomáha rásť a prispieva k budovaniu Božieho kráľovstva medzi deťmi na Slovensku. 

Ďakujeme!

Váš Tábor Levitov