Mimoriadny dvojdenný Tábor Levitov – info

Ahojte priatelia Tábora Levitov.

Všetci ste už počuli, že tento rok sa tábor tak ako ho poznáme konať nebude. Pre rýchlo meniacu sa situáciu súvisiacu s Korona-krízou sa vedenie tábora rozhodlo tohtoročný tábor zrušiť. Uvedomujeme si však, že tábor má každoročný vplyv na naše deti a bolo nám ľúto túto službu tohto roku celkom opustiť. Preto sa mládež Tábora Levitov a jej vedúci rozhodli pre organizáciu alternatívy tábora.

V termínoch 17.- 24. 7. sa bude v troch mestách Slovenska usporadúvať dvojdňový Tábor Levitov. V Prešove: 17.-18.7., v Partizánskom: 20.-21.7. a v Bratislave: 23.-24.7. Týmto by sme chceli aspoň trochu vynahradiť letný tábor, o ktorý deti prídu. Jednalo by sa o dva dni, v ktoré príde tím mládeže Tábora Levitov do jedného z miest a pripraví program podobný bežnému dňu v tábore, avšak formou denného tábora. Príde nám to ako najrozumnejší kompromis za daných okolností.

Počas týchto dvoch dní budú mať Vaše deti možnosť zažiť množstvo rôznych aktivít, hier a workshopov. Zároveň budú bývať zhromká, kde sa deti budú môcť dozvedieť niečo viac o Bohu. Pre Vaše dieťa bude pripravený teplý obed, desiata a olovrant. Deti budete môcť priniesť na stanovené miesto  medzi 8:30 a 9:00. Vyzdvihnúť si ich budete môcť po 16:00.  Doporučujeme zbaliť pre dieťa fľašu s vodou a šiltovku.

Pre Vaše 14/ 15 ročné dieťa bude možnosť vybrať si či sa bude chcieť tábora zúčastniť v oddieli alebo bude chcieť pomáhať mladým s prípravami.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu Vám ešte nevieme  poskytnúť konkrétnejšie informácie o miestach, kde sa tábor bude konať, avšak budeme sa snažiť Vás informovať čo najskôr.

Cena tábora je 20 eur za obidva dni (10 na deň). Pre súrodencov platí súrodenecká zľava. Ak by cena mala byť dôvodom neúčasti Vášho dieťaťa, môžete si požiadať o sponzoring.

Všetky informácie, prihlášky a potrebné dokumenty nájdete v sekcii Prihlasovanie 2020.

 

Tešíme sa na vás,

Tím Tábora Levitov

Tábor Levitov bude!!!

Tak predsa len niečo v lete bude!!! Tábor Levitov bude v lete formou dvojdenného tábora v 3 mestách: Prešov, Partizánske, Bratislava. Decká, tešíme sa na vás!

Prešov 17-18.7.2020

Partizánske 20-21.7.2020

Bratislava 23-24.7.2020