2018 Tréning pokračuje…

Som doma, pracujem, kosím záhradu, varíme marhuľový džem, chystáme sa na dovolenku… normálka týždeň. Minulý bol však veľmi výnimočný. Výnimočný aj vďaka partii mladých ľudí, bez ktorých by Tábor Levitov nebol tým pravým orechovým. Oddiel Zabulon – mládež, bol nie len pre mňa obrovským požehnaním. Ich nasadenie, kreativita, ochota vždy slúžiť prispela k úžasnej atmosfére na tábore. Mnoho, mnoho vecí by bez nich nebolo.

Mládež, váš tréning v Akadémii Levitov sa ale neskončil. Ten skutočný Boží tréning pokračuje aj doma, počas normálnych týždňov, počas školy, počas domácich prác, počas dní, keď ťa nikto nevidí alebo neocení… Tak ako Jozef v Egypte, nechajme sa Bohom premeniť pre Jeho zámery!

Mládež ďakujeme!

Miro Tóth

2018 Ďakujeme vedúcim 1.turnusu

Milí priatelia,  všetci ktorí ste svojou službou  poskladali mozaiku krásneho  prvého turnusu.  Vaša námaha a obetavosť   priniesla svoje ovocie. Plné radosti a šťastia v detských očiach a srdciach.  Verím že sme spolu potešili  nášho Pána a o to nám ide.

Modlite sa prosím za druhý turnus. Čakajú nás nové výzvy a nové deti. Chceme aj tento turnus naplniť spoločný cieľ.  Získať deti pre Ježiša a pomôcť im byť novodobým Jozefom v ich generácii.

Ešte raz ďakujeme. Peter a Igor

2018 1. turnus za nami

Včera sme sa rozlúčili s deťmi a mladými. Tesne po nasadnutí do autobusu sa spustil lejak. Ale radosť z tábora sa nerozmočila…
A aby pokračovala ďalej, pripájame fotky z minulého týždňa. Ďakujeme.

 

2018 Sme v polčase…

Tábor Levitov je presne v polovici. Včera dozneli chvály, rozlúčili sa priatelia, vymenili sa adresy a sľuby, včera sme odovzdávali štafetu Božieho povolania k viere a láske vám všetkým a vy ho už máte u seba doma k rozdávaniu ďalej.

Upratujeme, robíme nové zoznamy, telefonujeme a dopisujeme, aby sme mohli už na obed privítať nové deti a nových vedúcich. Naplníme tábor hlasmi a pohybom, večer sa znovu rozozvučia chvály v novom obsadení a s novými chváličmi. Len adresát zostáva nezmenený. A bezrozmerný … tak ako nové CDčko, ktoré chystáme vydať v septembri. Ale nepredbiehajme, dnes je veľký deň. Vďaka.