2018 Ďakujeme vedúcim 1.turnusu

Milí priatelia,  všetci ktorí ste svojou službou  poskladali mozaiku krásneho  prvého turnusu.  Vaša námaha a obetavosť   priniesla svoje ovocie. Plné radosti a šťastia v detských očiach a srdciach.  Verím že sme spolu potešili  nášho Pána a o to nám ide.

Modlite sa prosím za druhý turnus. Čakajú nás nové výzvy a nové deti. Chceme aj tento turnus naplniť spoločný cieľ.  Získať deti pre Ježiša a pomôcť im byť novodobým Jozefom v ich generácii.

Ešte raz ďakujeme. Peter a Igor