Entries by Igor Rosa

2018 Ďakujeme vedúcim 1.turnusu

Milí priatelia,  všetci ktorí ste svojou službou  poskladali mozaiku krásneho  prvého turnusu.  Vaša námaha a obetavosť   priniesla svoje ovocie. Plné radosti a šťastia v detských očiach a srdciach.  Verím že sme spolu potešili  nášho Pána a o to nám ide. Modlite sa prosím za druhý turnus. Čakajú nás nové výzvy a nové deti. Chceme aj […]

2018 1. turnus za nami

Včera sme sa rozlúčili s deťmi a mladými. Tesne po nasadnutí do autobusu sa spustil lejak. Ale radosť z tábora sa nerozmočila… A aby pokračovala ďalej, pripájame fotky z minulého týždňa. Ďakujeme.  

2018 Sme v polčase…

Tábor Levitov je presne v polovici. Včera dozneli chvály, rozlúčili sa priatelia, vymenili sa adresy a sľuby, včera sme odovzdávali štafetu Božieho povolania k viere a láske vám všetkým a vy ho už máte u seba doma k rozdávaniu ďalej. Upratujeme, robíme nové zoznamy, telefonujeme a dopisujeme, aby sme mohli už na obed privítať nové […]