2018 Sme v polčase…

Tábor Levitov je presne v polovici. Včera dozneli chvály, rozlúčili sa priatelia, vymenili sa adresy a sľuby, včera sme odovzdávali štafetu Božieho povolania k viere a láske vám všetkým a vy ho už máte u seba doma k rozdávaniu ďalej.

Upratujeme, robíme nové zoznamy, telefonujeme a dopisujeme, aby sme mohli už na obed privítať nové deti a nových vedúcich. Naplníme tábor hlasmi a pohybom, večer sa znovu rozozvučia chvály v novom obsadení a s novými chváličmi. Len adresát zostáva nezmenený. A bezrozmerný … tak ako nové CDčko, ktoré chystáme vydať v septembri. Ale nepredbiehajme, dnes je veľký deň. Vďaka.