Tábor Levitov bude!!!

Tak predsa len niečo v lete bude!!! Tábor Levitov bude v lete formou dvojdenného tábora v 3 mestách: Prešov, Partizánske, Bratislava. Decká, tešíme sa na vás!

Prešov 17-18.7.2020

Partizánske 20-21.7.2020

Bratislava 23-24.7.2020