RODIČOM A DEŤOM
NOVÉ TERMÍNY NA ROK 2019 !

Milí priatelia a priaznivci, prajeme Vám pokojné prežitie Vianočných sviatkov a požehnaný Nový rok.

Spolu s tým Vám chceme oznámiť novinky.

Tábor Levitov bude v r. 2019 na novom mieste. Aj keď nám na ranči v Kráľovej Lehote bolo príjemne, našli sme nové priestory v r.z. Go Kľačno.

Na tomto mieste sme už v minulosti boli, takže miesto i okolie poznáme  a ponúka čisté a vynovené priestory s väčšou kapacitou. Dohodli sme tento rok 2 turnusy, ale celkovo prijmeme viac detí ako na 3 turnusoch v Kráľovej Lehote. To rozhodlo.

Letné termíny sú 1. turnus 14. – 20. júl a 2.turnus 21.-27.júl

Ide o posunutý termín oproti zvyčajnému, preto Vám to dávame do pozornosti. Nepodarilo na nám v prvých týždňoch júla nájsť miesto s väčšou kapacitou. Prosíme o pochopenie a podporu. Vašu priazeň nesklameme.

Ešte raz a zo srdca: pekné Vianoce!

Igor Rosa za vedenie tábora Levitov.