2018 TÁBOROVÝM VEDÚCIM

Priatelia, vitajte na novej stránke tábora a v novom ročníku tábora Levitov. Pripomíname si už 20 rokov našej spoločnej služby.

Každý táborový rok  je výnimočný. Prichádzajú nové deti,  a spolu s vami vedúcimi vytvoria neopakovateľnú atmosféru. Aj turnus od turnusu sa líši. Tento rok budú len dva.  Zaostali sme vo Vašom budovaní a povzbudzovaní  a tak nám na 3. turnus nezostávajú sily. Nesmie to byť za cenu vášho vyčerpania až vyhorenia.

Stretnutie Levitov v Lučatíne  dalo vedeniu tábora nové výzvy  a verím, že aj vy ste tam načerpali z Božieho Ducha silu a nadšenie na tento rok. Vám, ktorí ste nemohli prísť, ešte napíšeme o témach, ktoré sme spolu prebrali, neskôr. Chceme dôkladnejšie vybrať tímy služobníkov na každý turnus a oddiel, preto ďakujem všetkým ,ktorí ste reagovali na predbežné prihlasovanie.

Teraz je potrebné zaregistrovať sa aj cez web. Prosíme záujemcov o službu na tábore aby nás  kontaktovali. V Bratislave na 9.júna chystáme stretnutie vedúcich. O aktualitách a obsadení oddielov budeme tých čo sú prihlásení, priebežne informovať.

Vo vzduch a medzi deťmi  to už vrie. Nezaostávajme za deťmi,  modlime sa, aby v  našich srdciach horelo nadšenie pre prácu s deťmi. Láska Ježiša Krista je pre nás zdrojom do každej služby.

Milí spolupracovníci, robíme nádherné Božie dielo, tešíme sa na čas strávený s Vami.

Peter a Silvia