2018 SÚ VOĽNÉ MIESTA?

Milé deti a milí rodičia. Píše sa mi to ťažko, ale tento rok otvárame iba dva turnusy. Znamená to, že neuspokojíme všetkých záujemcov … dokonca ani tých, ktorí boli minulé leto na tábore. Nestačia nám sily, aj keď túžime naplniť celé leto tábormi.

Nechceme zháňať neznámych animátorov, to nie je naša cesta. Od začiatku pracujeme len s vedúcimi, ktorých poznáme, ktorých sme vychovali k službe. Veríme, že aj toto je faktorom ktorý pôsobí to, čo hľadáte. Rastom nových vedúcich narastie počet detí prijatých do tábora Levitov… Preto sa potrebujeme tento rok stiahnuť a zreorganizovať našu službu vedúcim.

Kvôli obmedzenej kapacite tentoraz  uprednostníme deti z poriadajúcich zborov. Pochopte nás správne, tieto zbory nesú dlhé roky bremeno za tábory, vysielajú vedúcich a služobníkov, nemôžeme ich deti odmietnuť. Zvyšné miesta zaplníme podľa možností a prihlášok.

Prosíme o porozumenie, ak vašej žiadosti tento rok nevyhovieme. Každá prihláška je pre nás dôležitá – je výzvou aj  záväzkom, kvôli ktorému budeme ešte viac pracovať na rozvíjaní a raste vedúcich.

Je nám cťou spolupracovať s vami na požehnaní a rozvoji tejto generácie. Ďakujeme za dôveru.

igor rosa, za vedenie Tábora Levitov.      11.apríl 2018

PS: V prípade potreby mi môžete písať na igor.levitov@gmail.com