ARCHÍV 2019 – Začala príprava Tábora Levitov

Drahí Levíti a priatelia, už teraz sme začali s prípravami na rok 2020. Tešíme sa, že opäť otvoríme dvere deťom aj mladým ľuďom, aby zažili povzbudenie na tábore. Môžete si do kalendárov zaznačiť nasledovné termíny turnusov: 4.–10. júl 2020 a 11.–17. júl 2020 v Kľačne. Radi by sme Vás pri tejto príležitosti oboznámili so zmenou, ktorou bude tábor prechádzať.

V roku 2020 znižujeme maximálnu hranicu veku detí na tábore do 14 rokov, čiže o jeden rok. Zároveň posunieme spodnú hranicu Akadémie Levitov (alebo oddiel mládeže Zabulon) na 15 rokov. Takže mladí ľudia od 15 rokov sú pozvaní ísť na tábor do akadémie, ktorá je zameraná na intenzívny tréning v službe a povzbudenie osobnej viery. Počas týždňa na tábore majú na akadémii mladí ľudia priestor na osobné budovanie, priateľstvá s rovesníkmi, učia sa o službe deťom, zapájajú sa do prípravy večerných zhromaždení, do workshopov či iných oblastí tábora. Všetky skúsenosti spoločne vyhodnocujú.

Dôvodom na túto zmenu je naša túžba prinášať deťom a mladým ľuďom čo najlepší a najrelevantnejší obsah. Za posledné roky sme si uvedomili, aký prínos má pre mladých ľudí byť súčasťou niečoho zmyslupného, pomáhať druhým, skúšať svoje zručnosti a mať priestor nasadiť sa. Tieto výzvy už nie vždy vedel najstarší oddiel mladým ľuďom ponúknuť. Do budúcna sme otvorení znižovať vekovú hranicu na tábore podľa potreby, uvidíme ako sa táto zmena osvedčí.

Veríme, že táto zmena prinesie mladým ľuďom požehnanie a ešte kvalitnejší zážitok na tábore.