2018 Ďakujeme vedúcim 1.turnusu

Milí priatelia,  všetci ktorí ste svojou službou  poskladali mozaiku krásneho  prvého turnusu.  Vaša námaha a obetavosť   priniesla svoje ovocie. Plné radosti a šťastia v detských očiach a srdciach.  Verím že sme spolu potešili  nášho Pána a o to nám ide.

Modlite sa prosím za druhý turnus. Čakajú nás nové výzvy a nové deti. Chceme aj tento turnus naplniť spoločný cieľ.  Získať deti pre Ježiša a pomôcť im byť novodobým Jozefom v ich generácii.

Ešte raz ďakujeme. Peter a Igor

2018 1. turnus za nami

Včera sme sa rozlúčili s deťmi a mladými. Tesne po nasadnutí do autobusu sa spustil lejak. Ale radosť z tábora sa nerozmočila…
A aby pokračovala ďalej, pripájame fotky z minulého týždňa. Ďakujeme.

 

2018 Sme v polčase…

Tábor Levitov je presne v polovici. Včera dozneli chvály, rozlúčili sa priatelia, vymenili sa adresy a sľuby, včera sme odovzdávali štafetu Božieho povolania k viere a láske vám všetkým a vy ho už máte u seba doma k rozdávaniu ďalej.

Upratujeme, robíme nové zoznamy, telefonujeme a dopisujeme, aby sme mohli už na obed privítať nové deti a nových vedúcich. Naplníme tábor hlasmi a pohybom, večer sa znovu rozozvučia chvály v novom obsadení a s novými chváličmi. Len adresát zostáva nezmenený. A bezrozmerný … tak ako nové CDčko, ktoré chystáme vydať v septembri. Ale nepredbiehajme, dnes je veľký deň. Vďaka.

2018 TÁBOROVÝM VEDÚCIM

Priatelia, vitajte na novej stránke tábora a v novom ročníku tábora Levitov. Pripomíname si už 20 rokov našej spoločnej služby.

Každý táborový rok  je výnimočný. Prichádzajú nové deti,  a spolu s vami vedúcimi vytvoria neopakovateľnú atmosféru. Aj turnus od turnusu sa líši. Tento rok budú len dva.  Zaostali sme vo Vašom budovaní a povzbudzovaní  a tak nám na 3. turnus nezostávajú sily. Nesmie to byť za cenu vášho vyčerpania až vyhorenia.

Stretnutie Levitov v Lučatíne  dalo vedeniu tábora nové výzvy  a verím, že aj vy ste tam načerpali z Božieho Ducha silu a nadšenie na tento rok. Vám, ktorí ste nemohli prísť, ešte napíšeme o témach, ktoré sme spolu prebrali, neskôr. Chceme dôkladnejšie vybrať tímy služobníkov na každý turnus a oddiel, preto ďakujem všetkým ,ktorí ste reagovali na predbežné prihlasovanie.

Teraz je potrebné zaregistrovať sa aj cez web. Prosíme záujemcov o službu na tábore aby nás  kontaktovali. V Bratislave na 9.júna chystáme stretnutie vedúcich. O aktualitách a obsadení oddielov budeme tých čo sú prihlásení, priebežne informovať.

Vo vzduch a medzi deťmi  to už vrie. Nezaostávajme za deťmi,  modlime sa, aby v  našich srdciach horelo nadšenie pre prácu s deťmi. Láska Ježiša Krista je pre nás zdrojom do každej služby.

Milí spolupracovníci, robíme nádherné Božie dielo, tešíme sa na čas strávený s Vami.

Peter a Silvia

2018 SÚ VOĽNÉ MIESTA?

Milé deti a milí rodičia. Píše sa mi to ťažko, ale tento rok otvárame iba dva turnusy. Znamená to, že neuspokojíme všetkých záujemcov … dokonca ani tých, ktorí boli minulé leto na tábore. Nestačia nám sily, aj keď túžime naplniť celé leto tábormi.

Nechceme zháňať neznámych animátorov, to nie je naša cesta. Od začiatku pracujeme len s vedúcimi, ktorých poznáme, ktorých sme vychovali k službe. Veríme, že aj toto je faktorom ktorý pôsobí to, čo hľadáte. Rastom nových vedúcich narastie počet detí prijatých do tábora Levitov… Preto sa potrebujeme tento rok stiahnuť a zreorganizovať našu službu vedúcim.

Kvôli obmedzenej kapacite tentoraz  uprednostníme deti z poriadajúcich zborov. Pochopte nás správne, tieto zbory nesú dlhé roky bremeno za tábory, vysielajú vedúcich a služobníkov, nemôžeme ich deti odmietnuť. Zvyšné miesta zaplníme podľa možností a prihlášok.

Prosíme o porozumenie, ak vašej žiadosti tento rok nevyhovieme. Každá prihláška je pre nás dôležitá – je výzvou aj  záväzkom, kvôli ktorému budeme ešte viac pracovať na rozvíjaní a raste vedúcich.

Je nám cťou spolupracovať s vami na požehnaní a rozvoji tejto generácie. Ďakujeme za dôveru.

igor rosa, za vedenie Tábora Levitov.      11.apríl 2018

PS: V prípade potreby mi môžete písať na igor.levitov@gmail.com